Sociaal fonds voor warenhuizen

Syndicale vorming


Het Sociaal fonds voor de warenhuizen voorziet een budget te verdelen tussen de vakbonden voor de organisatie van syndiale vormingen.


Contact:
Pablo Salazar
Junior Account Officer
e-mail: pablo.salazar@comeos.be
tel: 02 788 05 13